Partnerska i wspólna Polska. Szacunek - uczciwość - współpraca

Politechnika Warszawska
Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

28 października 2017 r.

wstęp wolny, wymagana rejestracja


Formularz zgłoszeniowy:
(wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe)
  • uczniów/studentów prosimy o podanie w polu Instytucja nazwy szkoły/uczelni
  • osoby prywatne prosimy o wpisanie w polu Instytucja: nie dotyczy
  • wszystkich prosimy o uważne wpisywanie adresu e‑mail. Podanie błędnego adresu uniemożliwi poprawne zakończenie procesu rejestracji!
Pan/Pani*

Pan

Pani
 
Imię*
Nazwisko*
e-mail*
Instytucja*
Miejscowość*
Telefon (opcjonalny)
Wiek*

do 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Wezmę udział w sesji tematycznej (proszę wybrać jedną sesję)*:

My Polacy – kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość? Jaki sens polskości?
Edukacja do rozumienia siebie i świata
Wizja Polski na 100 lat Niepodległości. Głos Młodych
Druga transformacja polskiej gospodarki – co nas czeka?
Dla kogo i jakie państwo?
Rozwój lokalny oparty na partnerstwie
Wpływ rewolucji cyfrowej na demokrację i społeczeństwo
Partnerstwo edukacji, nauki i  biznesu dla interdyscyplinarności i sukcesu „na styku” – idea dwupółkulowej Polski
Pokaz filmu „Czy czeka nas koniec?” i dyskusja – partnerstwo przyrody i rozwoju gospodarczego

Pytania i tematy, które powinny pojawić się na sesji – przekażemy je moderatorowi (maksimum 300 znaków):

Zgadzam się na publikację pytań na stronach www / FB Kongresu Obywatelskiego

Skąd dowiedział/a się Pan/i o Kongresie Obywatelskim?

od rodziny lub znajomych
bezpośrednio ze strony internetowej Kongresu Obywatelskiego
z Facebooka / Twittera Kongresu Obywatelskiego
z zaproszenia wysłanego przez e-mail przez organizatorów
z telewizji
z radia
z prasy
z mediów internetowych
z informacji od organizacji i instytucji współpracujących z Kongresem
inne

Zainteresowania (proszę zaznaczyć do trzech obszarów):

Państwo, administracja, samorządy
Gospodarka i rozwój społeczno-gospodarczy
Kultura
Edukacja i nauka
Społeczeństwo: kody kulturowe, tożsamość, wspólnotowość, dialog, konflikt
Społeczeństwo: miasto, aktywność obywatelska, rozwój lokalny
Przyroda, ekologia i rozwój zrównoważony
Turystyka, sport i czas wolny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn. zm.) przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi do celów związanych z realizacją Kongresów Obywatelskich. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia moich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk. Podanie danych jest dobrowolne.


Po wysłaniu zgłoszenia, na wyżej podany adres e-mail zostanie przesłany odnośnik do strony potwierdzającej zgłoszenie. Aby zakończyć proces rejestracji należy w ciągu 24 godzin odebrać e-mail i kliknąć przesłany odnośnik.

Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.