Partnerskie Pomorze

Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych
(Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4)

11 maja 2019 r.

wstęp bezpłatny, wymagana rejestracja


Formularz zgłoszeniowy:
(wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe)
Prosimy o uważne wpisywanie adresu e‑mail. Podanie błędnego adresu uniemożliwi poprawne zakończenie procesu rejestracji!
Imię*
Nazwisko*
e-mail*
Miejscowość*

Chcę uczestniczyć w następujących sesjach (w każdej rundzie można wybrać po jednej sesji):

10:00–11:30 Otwarcie Kongresu

Sesja plenarna otwierająca: „Idea partnerskiego Pomorza”

12:00–13:30 Runda I: Równoległe sesje tematyczne (proszę wybrać jedną sesję):

Zrozumieć „Solidarność” i proces odzyskiwania wolności – opowieść uczestnika 30 lat po
Jaka komunikacja przyszłości – co po erze pisma?
Partnerstwo w edukacji
Jak budować demokrację lokalną opartą na rozmowie, partycypacji i partnerstwie
Partnerstwo dla pomorskiego Digital Innovation Hub

14:00–15:30 Runda II: Równoległe sesje tematyczne (proszę wybrać jedną sesję):

Klimat – co się stanie z Pomorzem za 30 lat? Jak się na to w duchu partnerstwa przygotować?
Prawda czy skuteczność? – debata młodych
Animacja kultury lokalnej – dla lepszej jakości życia i rozwoju
Jak wykorzystać talenty i energię migrantów i jak ułożyć wzajemne relacje?

16:15–17:30 Zakończenie Kongresu

Sesja plenarna zamykająca: „Czy demokracja potrzebuje ładu moralnego?”

Pytania i tematy, które powinny pojawić się na Kongresie – będą cenną wskazówką dla Organizatora (maksimum 300 znaków):

Zgadzam się na publikację pytań na stronach www / FB Kongresu Obywatelskiego

Chcę otrzymywać na podany wyżej adres e‑mail następujące informacje od Kongresu Obywatelskiego:

Thinkletter „Idee dla Polski” – przestrzeń stałej inspiracji i debaty nad strategicznymi dylematami rozwojowymi Polski. Ukazuje się średnio cztery razy w miesiącu.
Newsletter – wiadomości o bieżącej działalności Kongresu Obywatelskiego np. opublikowanych książkach, thinkletterach, podejmowanych inicjatywach i projektach. Ukazuje się średnio raz w miesiącu.
Powiadomienia – informacje o najważniejszych inicjatywach Kongresu Obywatelskiego – np. wydaniu nowej serii książek albo uruchomieniu rejestracji na Kongres. Ukazują się średnio cztery razy w roku.

Potwierdzam prawdziwość moich danych osobowych i zgadzam się na ich przetwarzanie w ramach działalności Kongresu Obywatelskiego.

Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi przyjęcie niniejszenie zgłoszenia i późniejszy kontakt z organizatorem Kongresu Obywatelskiego.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia moich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem Kongresu Obywatelskiego – Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk.

Więcej informacji na ten temat: www.kongresobywatelski.pl


Po wysłaniu zgłoszenia, na wyżej podany adres e-mail zostanie przesłany odnośnik do strony potwierdzającej zgłoszenie. Aby zakończyć proces rejestracji należy w ciągu 24 godzin odebrać e-mail i kliknąć przesłany odnośnik.