Formularz subskrypcyjny:

(obowiązkowe jest tylko wypełnienie pola oznaczonego *)

Prosimy o uważne wpisywanie adresu e‑mail. Podanie błędnego adresu uniemożliwi poprawne zakończenie procesu rejestracji!

Imię:
Nazwisko:
e‑mail*:
Miejscowość:

Na podany wyżej adres e‑mail chcę otrzymywać informacje od Kongresu Obywatelskiego:

Co tydzień (średnio cztery razy w miesiącu) – obejmuje m.in. newsletter, tygodnik i kwartalnik Kongresu Obywatelskiego.
Co miesiąc – wiadomości o bieżącej działalności Kongresu Obywatelskiego np. opublikowanych książkach, thinkletterach, podejmowanych inicjatywach i projektach.
Co kwartał – kwartalnik Kongresu Obywatelskiego oraz informacje o najważniejszych inicjatywach – np. wydaniu nowej serii książek albo uruchomieniu rejestracji na Kongres.

Potwierdzam prawdziwość moich danych osobowych i zgadzam się na ich przetwarzanie w ramach działalności Kongresu Obywatelskiego.

Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia moich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem Kongresu Obywatelskiego – Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, ul. Do Studzienki 63, 80‑227 Gdańsk.

Więcej informacji na ten temat: www.kongresobywatelski.pl


Po wysłaniu zgłoszenia, na wyżej podany adres e‑mail zostanie przesłany odnośnik do strony potwierdzającej zgłoszenie. Aby zakończyć proces rejestracji należy w ciągu 24 godzin odebrać e‑mail i kliknąć przesłany odnośnik.